Termőföld

A termőföld-adásvételi szerződést úgy kell megkötni, hogy az megfeleljen a törvényi, illetve az ingatlan-nyilvántartási előírásoknak. A föld tulajdonjogának megszerzéséhez bizonyos feltételeknek kell teljesülnie, többek között nem állhat fenn korábbi földhasználatból eredően díj-, vagy egyéb tartozás. 

A földre vonatkozó adásvételi szerződést annak aláírását követő 8 napon belül az illetékes települési önkormányzat jegyzője felé benyújtani, hogy az hirdetmény útján közölje a többi elővásárlásra jogosulttal. 

A megfelelően elkészített adatvételi szerződést szükséges hatósági jóváhagyás céljából a mezőgazdasági szakigazgatási szervnek megküldeni. Utóbbi dönt a szerződés jóváhagyásáról, vagy annak megtagadásáról. Végül a helyi földbizottság ad ki állásfoglalást arról, hogy az adásvételi szerződés megfelel-e a földforgalmi törvényben előírt szempontoknak. Ezután kerül sor az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésre.  

Ügyvédi tevékenységem keretein belül vállalom termőföldekkel (külterületi-, zártkerti ingatlanok) kapcsolatos okiratok szerkesztését,  teljes körű ügyintézést, továbbá haszonbérleti szerződés elkészítését vagy kifüggesztett szerződés kapcsán elővásárlási jog jogosultja által benyújtható jogszabályi előírásoknak megfelelő elfogadó nyilatkozat elkészítését. 

Fentieknél részletesebb tájékoztatásért és ügyvédi munkadíjra vonatkozó árajánlatért forduljon hozzám bizalommal a honlapomon megadott elérhetőségeim egyikén.