Ügyvédi munkadíj

Az ügyvédi munkadíj az Ügyvéd és Ügyfél közötti szabad megállapodás tárgya, annak összegszerűségét a Felek minden esetben előre, egyedileg és együttesen határozzák meg. Konkrét árajánlatot csak az adott ügy megismerését követően az adott ügy ismeretében áll módomban megadni.

A teljesség igénye nélkül az árszabásom néhány ügycsoportban az alábbiak szerint alakul:

Az ingatlanokkal kapcsolatos ügyletek esetében a munkadíj alapját az érintett ingatlan forgalmi értéke és az ügylet bonyolultsága adja.

Adásvételi szerződésnél: Díjszabásom alapja az ingatlan forgalmi értékének 0,8%-a, de minimum 80.000,- Ft - maximum 300.000,- Ft.

Példák:
10.000.000,- Ft vagy alacsonyabb értékű ingatlannál a munkadíj 80.000,- Ft
18.000.000,- Ft értékű ingatlannál a munkadíj 144.000,- Ft
40.000.000,- Ft és magasabb értékű ingatlan esetében 300.000,- Ft

Ezen felül kell még számolni a 6.600,- Ft földhivatali eljárási díjjal és a vagyonszerzési illetékkel, amelyről természetesen az ügy folyamán részletes tájékoztatást adok.

Céges ügyfeleim részére az alábbi díjszabással számolok:

Cégalapítás (Kft. Bt.) 60.000,- Ft
Egyesület létrehozása, módosítása : 50 – 100.000,- Ft
Cégmódosítás: 40-60.000,- Ft
Üzletrészátruházás: 80.000,- Ft
Felszámolási eljárás indítása: 70.000,- Ft

Óradíj alapú számlázás: ha az elvégzendő munka terjedelme előre nem határozható meg pontosan, akkor lehetőség van erre a megoldásra is. Ebben az esetben az ügyféllel előzetesen megbeszéljük, hogy a becslésünk alapján mennyi időt kell a kidolgozásra szánni. Ha a becsléstől eltérő a szükséges idő ráfordítás, akkor az megbeszélés tárgyát képezi.

Havidíjas számlázás: átalánydíjas jogi szolgáltatás cégeknek előzetes megbeszélés alapján az alábbi irányvonal mentén:
Havi átlag 4 óra munkamennyiség: havi 60.000,-
Havi átlag 12 óra (heti 2-4 óra) munkamennyiség: havi 120.000,-

Egyéb munkáknál a díjszabás megállapításánál az alábbi irányelveket követem:
Végrendelet: 50.000,- Ft
Ügyvédi tanácsadás díja: 20.000.- Ft / óra
Ügyvédi levél: 20.000.- Ft
Megállapodások megszövegezése: 40.000 – 200.000.- Ft
Fizetési meghagyás benyújtása: 20.000,- Ft

Szeretettel várom régi és leendő Ügyfeleimet!


A weboldal a Magyar Ügyvédi Kamara Elnöksége által kiadott Az ügyvédi honlap tartalmáról szóló 2/2001. (IX. 3.) számú állásfoglalás figyelembevételével készült. Ennek megfelelően, az itt elérhető tartalmak nem minősülnek sem jogi értelemben vett ajánlattételnek, sem ajánlattételre történő felhívásnak. A honlap kizárólag azt a célt szolgálja, hogy a kedves Érdeklődő az interneten információt szerezhessen tevékenységemről.