Követelésérvényesítés

Az esedékessé vált számlák kiegyenlítése, valamint a fizetési fegyelem lazulása egyre több vállalkozás számára jelent komoly problémát. Ügyfeleim fordulhatnak hozzám, amennyiben szerződéses jogviszonyból eredő nem vitatott igényüket a szerződéses partnerük nem fizeti meg. Ezen eljárások során magánszemélyek és gazdasági társaságok képviseletét is ellátom, akár egyedi ügyekről, akár tömeges behajtásról van szó.

Megbízásom keretében a követelés előzményeinek, jogalapjának és összegszerűségének vizsgálatát követően teszek javaslatot azon igényérvényesítési módra, amely megítélésem, tapasztalatom alapján az adott esetben a legcélszerűbbnek mutatkozik.

A követelések behajtásakor a korábbi céges gyakorlatra vonatkozóan jogi tanácsadást nyújtok, melynek célja a jövőbeni követelések azon jogi eszközeinek biztosítása, melyek az adós önkéntes teljesítésének elmaradása esetére garantálják a követelés hatékonyabb érvényesítését.

Célom Megbízóim kintlévőségeinek és adósságállományuknak a csökkentése, valamint lehetőség szerint annak megszüntetése.

A követelés érvényesítésének jogi eszközei

Fizetési felszólítás

Előnye tapasztalatom szerint, hogy alacsony költség mellett, sok esetben, már egy hivatalos, megfelelő jogi indokolással ellátott ügyvédi felszólító levél is elegendő a fizetési hajlandóság előmozdításához, és a tartozás behajtásához.

Fizetési meghagyásos eljárás (FMH)

Előnye, hogy hatékony és gyors eljárás, költsége pedig fele egy bírósági eljárásnak. (A követelés összegének 3%-a, minimum 8000,- Ft az eljárási költség)

Fizetési meghagyás során az ügyvéd által elektronikusan kerül benyújtása a megfelelő kérelem a Magyar Országos Közjegyzői Kamara felé, a Kamara pedig továbbítja a kérelmet valamelyik közjegyző részére, aki a továbbiakban elbírálja azt. Az adós részére a közjegyző küldi meg papír alapon a kérelmet (FMH), akinek a kézhezvételtől 15 napja van arra, hogy a követelésnek ellentmondjon. Abban az esetben, ha ezt nem teszi meg, jogerőssé válik az FMH és kezdeményezhető az adóssal szemben a végrehajtási eljárás. Ha az adós nem ismeri el a követelést, és a törvényes határidőn belül ellentmondással él, úgy az eljárás perré alakul, a jogosult pedig csak bíróság előtt tudja a továbbiakban érvényesíteni igényét.

Felszámolási eljárás

Gazdasági társasággal szemben indítható, előnye, hogy ez az eljárás jelenti a legnagyobb jogi pressziót, hiszen, ha a társaság tulajdonosai tovább szeretnék működtetni a céget és nem szeretnék, ha felszámolásra kerülne a cég, és ezáltal megszüntetnék, akkor inkább kifizetik a tartozását.

Végrehajtás

Közokiratba foglalt követelés esetén, amennyiben az közvetlenül végrehajtható, ez hatékony és gyors eljárás.

Magánokiratba foglalt követelés esetén jogerős fizetési meghagyás vagy jogerős ítélet alapján indítható végrehajtási eljárás, amely során a végrehajtó a követelést, annak késedelmi kamataival és a hitelezőnél az önkéntes teljesítés hiánya miatt a tartozás behajtásával felmerülő összes költségeivel együtt behajtja az adóson.  

Fentieknél részletesebb tájékoztatásért és ügyvédi munkadíjra vonatkozó árajánlatért forduljon hozzám bizalommal a honlapomon megadott elérhetőségeim egyikén.